Közeleg a karácsony!
DVD-ink online is megvásárolhatók:
 

Bookline
despot.hu
Flaccus Könyvesbolt
Írók Boltja
Kultúrbarlang
Líra
Xpress

Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Janikovszky Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

Gyűjtemények

 
Könyvek

A könyvállomány 21 000 magyar és idegen nyelvű (angol, német, francia, orosz, spanyol, olasz, portugál, cseh, szlovák, lengyel, bolgár, holland, svéd, norvég, dán, arab, kínai) dokumentumból áll, melyek az egyetemes filmszakirodalom alapvető művei, kézikönyvek, lexikonok, filmográfiák, filmtörténeti és esztétikai művek, alkotói monográfiák, sorozatok. A könyvtár online katalógusában kereshetők.

 

Forgatókönyvek

Az állomány az 1930-as évektől kezdődően tartalmaz magyar forgatókönyveket. Gyűjteményünket vásárlás útján vagy hagyatékokból is gyarapítjuk. Napjainkban az Archívum könyvtára filmforgatókönyvek tekintetében kötelespéldány-gyűjtőhelyként működik. Külön cédulakatalógusban kereshetők, melynek elektronikus feldolgozása jelenleg folyik.

 

Folyóiratok és időszaki kiadványok

A 270 magyar és kb. 300 külföldi folyóiratcímből álló, több mint 4000 kötetben és tékában elhelyezett, önmagában is impozáns mozgóképes szakfolyóirat-gyűjtemény számos unikális darabot tartalmaz.

Hazánkban már az 1910-es években jelentek meg filmszakfolyóiratok. A Mozgófénykép Híradó 1908–1922 közötti évfolyamaiból jelentős mennyiség megtalálható a könyvtárban, bár az állomány sajnos nem teljes. A két világháború közötti időszak fontos szaklapjai, az 1928–1938 között megjelent a Lajta Andor által szerkesztett Filmkultúra és az 1939–1944 között megjelent Magyar Film filmtörténeti kutatásokhoz megkerülhetetlenek.

A Filmarchívum szakmai folyóirata, a Filmkultúra 1960–1995 között jelent meg nyomtatásban, 1979-től 2009-ig pedig évente a  Filmévkönyv – A magyar film egy éve. E két kiadvány mellett számos filmtörténeti, filmtudományi időszaki kiadvány, sorozat látott napvilágot az Archívum kiadásában a hetvenes évektől kezdve a 2000-es évek elejéig.

A legfontosabb európai – angol, német, francia, olasz, orosz, cseh, lengyel – de számos tengerentúli filmes szakfolyóirat évenként bekötött példánya megtalálható a gyűjteményben. A teljesség igénye nélkül: a Sight & Sound 1938-tól, a Bianco e Nero 1940-től, az Iskusstvo Kino 1948-tól, a Cahiers du Cinéma már 1952-től, a Positif 1955-től. Az 1972 utáni külföldi folyóiratokban való keresést a FIAF International Index to Film Periodicals helyben használható adatbázisa segíti.

2010 óta csak hazai filmes folyóiratokra fizetünk elő. 

Könyvraktárunk az alagsorban található. (F. W. Murnau, Nosferatu, 1922) via GIPHY

 

Kéziratok


A kézirattár az Archívum egykori belső és külső munkatársainak, kutatóknak a tanulmányait, írásait, valamint külföldi filmelméleti, filmtörténeti művek magyar fordításait, szakdolgozatokat, ill. autográf leveleket őriz. Állománya több mint 3100 tételt számlál, mely a könyvtár online katalógusában kereshető.
A katalógus "megjegyzés"-mezőben *kézirattári anyag* szókapcsolattal kereshetők.

 

DOKUMENTÁCIÓS GYŰJTEMÉNY
Játékfilmes és személyi dossziék


A gyűjtemény két legfontosabb pillérét a játékfilmes- és a személyi dossziék alkotják. A levéltári törvény alapján szaklevéltári anyagnak minősülő állományban 15.500 játékfilmhez kapcsolódó (több, mint 13 000 külföldi és mintegy 2000 magyar), valamint 7500 filmes alkotóra vonatkozó személyi dosszié található. Az állomány túlnyomó része sajtókivágat, de itt őrizzük az egyes filmekkel és alkotókkal kapcsolatos egyéb dokumentumokat (meghívók, ismertetők, filmleírások, forgalmazási tájékoztatók, reklámok) is. A gyűjteményhez tartozik több mint 10.000 külföldi és magyar játékfilm szinkron- és dialóglistája, illetve a filmfesztiválokhoz, filmhetekhez, filmnapokhoz kötődő tematikus cikkeket tartalmazó 1200 dosszié is.

 

Kisnyomtatványok

A Könyvtár állományában értékes, egyedi kis- és aprónyomtatványok is találhatók: képeslapok, mozis szórólapok, műsorfüzetek, tervrajzok. A közeljövő tervei között szerepel egy külön kisnyomtatványtár kialakítása, és a korai évtizedek tételeinek teljes körű digitalizációja. A gyűjtemény 400 darabja jelenleg az OSZK Magyar Digitális Képkönyvtár oldalán tekinthető meg a www.kepkonyvtar.hu címen.


Hagyatékok

Lajta Andor-hagyaték
A mintegy 1300 tételből álló könyv- és kézirathagyaték Lajta Andor halálát követően nem sokkal, már 1962-ben az archívum tulajdonába került, és mindmáig a könyvtári állomány egyik legértékesebb részét alkotja. Az 1920-as évektől kezdve gondosan és szisztematikusan gyűjtött európai, azon belül túlnyomórészt német nyelvterületről származó (amatőr- és hangos)filmtechnikai, fotó- és filmtörténeti, filmelméleti szakkönyveket, évkönyv-sorozatokat, filmes szerzői joggal kapcsolatos brosúrákat magyar film- és mozgóképszínház-történeti kiadványok – sok esetben Lajtának dedikált – példányai teszik egyedülállóvá.
A katalógus "megjegyzés"-mezőben *Lajta Andor-hagyaték* szókapcsolattal kereshetők.

A többi hagyaték java része az utódok adománya révén került az Archívumhoz, illetve a könyvtárba. A legfontosabbak: Székely István, Sipos Zoltán, Icsey Rezső, Pacséry Ágost, Megyery Sári, Csőke József, Kertész Pál, Ján Kadár, Lohr Ferenc, Máriássy Félix, Szabó Árpád, Nádasy László, Szász Péter, Papp Sándor, Trencsényi Károly, Tárnok János, Ábel Péter, Székelyi Péter, Rónai Gyula hagyatéka. Feldolgozásuk jelenleg szünetel.                  

A honlap zavartalan működése érdekében cookie-kat (sütiket) használunk.RENDBEN