1. Balatoni sporthét (életmód)
Időtartam: 1:12

A rövid jelenet alkalmas annak bemutatására, hogy a Horthy-korszakban miként hasznosították a Balatont egyfajta turisztikai „termékként”. Ez a dualizmus idején kezdődött meg, de az Adriai-tenger elvesztésével vált igazán (új) „magyar tengerré”, mintegy az Adriát pótolta. A Horthy-korszakban tudatosan tervezték a változatos programokat a Balatonon. Ennek eredménye volt 1933-tól a Nemzeti Repülőpiknik és a Balatoni Sporthét megszervezése, amely nem mindennapi látványosságot ígért a tó partjára érkezőknek.

Javaslatok a feldolgozáshoz:

Gyűjtsék össze a diákok a híradórészletben látható sportágakat (vitorlásverseny, úszás, díjugratás)!
Vajon miért ezeket a sportágakat választották? (Egyrészt a természeti környezet, másrészt ezen sportok előkelő, arisztokratikus és harmadrészt látványos jellege miatt.)
Milyen társadalmi rétegek jelenhettek meg nagy számban a versenyeken? Milyen csoportokra utalnak a híradó-részletbeli öltözékek?
A belföldi turizmus hogyan hathatott az ott élő lakosság kultúrájára, foglalkozásszerkezetére?

2. A magyar cserkészet fennállásának 25. évfordulója (életmód)
Időtartam: 1:04 percA Robert Baden-Powell által alapított cserkészet Magyarországon is népszerű volt, elsősorban Teleki Pál agilitásának és szervezésének köszönhetően. A filmhíradó megörökítette a magyar cserkészet fennállásának 25. évfordulóját, amelyet Horthy Miklós kormányzó és a lengyel cserkészek ajándéka tett emlékezetessé. Különösen alkalmas lehet ez a híradórészlet olyan tanórán, amelyen a Horthy-kori egyesületi élet, civil társadalom – amelynek része volt a cserkészet – és/vagy a lengyel-magyar barátság kerül szóba.

Javaslatok a feldolgozásra:

A filmhíradó részlete alkalmas arra, hogy a diákok számára közel hozzuk a cserkészetet. A film megtekintése előtt célszerű rövid ismertetést nyújtani a cserkészet kialakulásáról, múltjáról, eszmei gyökereiről. (Vagy előzetes feladat: Ki alapította, milyen céllal a mozgalmat? A mozgalom milyen történelmi múltra tekintett vissza?)
Gyűjtsék össze a felvétel alapján a cserkészet jellegzetességeit! (egyenruha, kalap stb.)
Mi a szerepe ezeknek? (társadalmi egyenlőtlenségek eltüntetése a viseletben, természetközeliség hangsúlyozása stb.)
A cserkészet a korban politikai szerepet is betöltött, különösen Magyarországon. Vajon miért jelent meg Horthy kormányzó a rendezvényen?
Gyűjtsenek korabeli közéleti szereplőket, akik támogatták a cserkészetet!
Milyen korabeli egyéb ifjúsági szervezeteket ismernek, akár magyarországiakat, akár nemzetközieket?

3. Az országgyarapítás – Horthy Miklós Kassán (politika)
Időtartam: 2:34. Szükség esetén rövidíthető (kb. 2. percnél megvágható)Az első bécsi döntés (1938. november 2.) eredményeként Magyarország visszakapta a Felvidék déli részét. Ennek során Horthy Miklós ellátogatott Kassára, ahol a magyar közösség ünnepélyesen fogadta.

Javaslatok a feldolgozásra: 

A jelenet kapcsán több gondolkodtató kérdést is feltehetünk a diákoknak.
Amikor a kassai polgármester köszönetet mond, mely nagyhatalmak/vezetők neve nem hangzik el a filmhíradóban, a bécsi döntésben játszott szerepük ellenére? Vajon miért?
A helyi szlovákok hogyan fogadhatták a revíziót?
Mi utal(hat) arra, hogy Horthy és a magyar elit tanult a múlt nemzetiségi politikájának hibáiból? (Miért szólal meg Horthy szlovák nyelven is?)

4. Magyar ruhadivat-bemutató az Operában (életmód) 
Időtartam: 1:00 perc

A Horthy-kor divattörténetéhez és nőtörténethez is alkalmazható filmhíradó-részlet. Az Operában tartották a divatbemutatót, amelyet fővédnökként Purgly Magdolna kormányzóné is megtisztelt jelentélével.

Javaslatok a feldolgozáshoz:

Elemezzék a hölgyek öltözékét, majd szükség szerint tanári rávezetéssel válaszoljanak arra, mely társadalmi rétegek tagjai számára voltak a rendezvényen bemutatott ruhák elérhetőek. (Az „úri” középosztály szintje fölött élők)
Mi lehetett a szerepe a divatbemutatóknak? (társasági élet, a külföld számára bizonyíthatta a magyar divat versenyképességét, ezen keresztül a „kultúrfölény” egyfajta speciális változatának propagálása)

Kapcsolódó anyagok:

Divattörténeti szempontból össze lehet vetni az órán a fenti jelenetet a következővel, amelyben a hagyományőrzést, a magyaros mintákat, a praktikum és a népi minták összeegyeztetését hangsúlyozták:

és/vagy társadalomtörténeti és társadalomkritikai éllel a ceremoniális, reprezentációs célból felöltött népviselettel:Miért tarthatta fontosnak Purgly Magdolna fővédnökként támogatni a rendezvényt? Mi lehetett a cél a divat fontosságának hangsúlyozásával? (Magyarország is divatnagyhatalom lehet, egyfajta divat-kultúrfölény, a hazai textilipar számára megrendelés és támogatás biztosítása, vásárlók ösztönzése a nyugat-európai gyártású ruhaneműk helyett stb.)