Cigányok – Tanári segédanyag

Ajánlott korosztály: 7–12. évfolyam  

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, állampolgári ismeretek, hon- és népismeret, etika, mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma és színház, vizuális kultúra

A film és háttere

A Kádár-rendszer társadalomtörténetéről tanultakat jól kiegészítheti Sára Sándor filmje, amely a társadalom leginkább peremhelyzetű csoportja, a magyarországi roma/cigány népesség, azon belül a falusiak életéből villant föl jeleneteket. (A korszakban kizárólag a cigány kifejezést használták. Ez a film kiváló példája a kifejezés negatív felhang nélküli alkalmazásának.) A Kádár-rendszer idején fölgyorsult a cigányok szociális integrációja, valamint beillesztése az iparba. Kétélű volt a rendszer cigánypolitikája: miközben jelentős eredményei voltak szociális, munkaerő-piaci, oktatási téren, ugyanakkor az 1961-es A cigánylakosság helyzetének megjavításával kapcsolatos egyes feladatokról című párthatározat alapján tagadták a cigányság önálló nemzetiségi csoportként létezését, „bizonyos néprajzi sajátossága ellenére”. A Kádár-rendszer a cigányság asszimilálására törekedett, s csak 1984-ben ismerte el, hogy e réteg rendelkezik megőrizhető kulturális hagyományokkal (pl. a következő évben megalakult a Száztagú Cigányzenekar). A falun élő cigányság nagyiparba áramlása szociális, kulturális előrelépést jelentett az érintett társadalmi csoport számára. Ugyanakkor – akár ezek kikényszerítésére is – az állam esetenként adminisztratív, rendőri intézkedéseket alkalmazott (pl. kényszermosdatások).

Sára Sándor filmje nagy vitákat kavart, hiszen elsők között hívta fel a figyelmet az akkor peremhelyzetű falusi cigány lakosság életére. A rendező korábban földmérőként dolgozott, így eljutott az ország távoli tájaira, megismerkedve egyebek között a cigányság életkörülményeivel. Bár a film lírai hangulatú, Sára vigyázott arra, hogy ne szoruljon háttérbe a néprajzi elemek mellett a szociális mondanivaló.

Cigányok (forrás: NFI)

A felhasználás módja

A film érzékletes képet nyújt a cigányság peremhelyzetéről a falusi társadalomban. A szegénység bemutatása mellett arról is, hogy a cigányság és a „hatalom/többségi társadalom” világa nem érintkezik egymással. (Ennek szimbolikus eleme, amikor a gyerekek nézik az elsuhanó autókat, vonatokat, repülőgépeket.) Egyúttal megismertet a hagyományos cigánykultúra jeleneteivel is (az öregember éneke a film elején, az idős asszony lovári nyelvű mesélése a film második felében).

A cigányok nyomorúsága és a környező társadalom, a technikai civilizáció összehasonlítása, ütköztetése jó alkalom lehet a történelem órán a cigányság korabeli helyzetének megismerésére.

Kérdések

 • Gyűjtsék össze a filmbéli cigányság tárgyi kultúrájának elemeit: a film készítése idejében még tradicionálisnak tekinthető (a szegényparasztokéhoz közel álló) cigány ruházatot, valamint a cigány család házának belsejét! Szükség esetén tanári segítséggel ismerjék fel, hogy az 1950-es évekig a legszegényebb (nem cigány) parasztemberek is hasonló körülmények között éltek! 
 • Melyek azok a tárgyak, amelyek a hatalmat/többségi társadalmat jellemzik, s nem részei a cigányság világának (pl. autó, repülőgép, egészségügyi eszközök)? Csoportosítsák a cigányság életmódját, illetve a hatalmat/többségi társadalmat jellemző tárgyi kultúra elemeit! 
 • Gondolják végig, hogyan változhatott az 1950–60-as években a városi lakosság életmódja, komfortja! Használják föl, amit az életmód váltásának történetéről a Horthy-korszakban és az 1950-es években tanultak! Milyen háztartási eszközök jelenhettek meg, amelyek hiányoznak a filmen látott cigány háztartásokból?
 • Az orvosi vizsgálat elemzése révén a tanulók képet kaphatnak a „hatalom” és a cigányság kapcsolatáról. Ezt tanári háttér-információ vagy egy emelt szintű érettségire készülő diák beszámolója segítse! (Az egészségügy mint szisztematikus rendszer a 20. század terméke. Szimbolikus a távolság a falusi körülmények között élő, fejkendős cigány anyák meg az autóból kiszálló orvosok között. Több száz év választja el a találkozó szereplők világát. Az orvos itt nem a jóságos doktor bácsi, hanem a hatalom képviselője, akinek jelenléte akár fenyegető is lehet.)
 • Vizsgálják meg, miként viszonyulnak a cigányok az orvoshoz, és fordítva! Következtessenek az orvos kérdéseiből arra, hogy milyen problémák jellemzik a cigányság mindennapjait (pl. iskolába járás kérdése, alultápláltság)! 
 • Hogyan reagálnak a cigány nők az orvos megjelenésére, illetve az orvos a cigányok problémáira?
 • Vitassák meg, mit gondolnak a vizsgálat körülményeiről, az orvos magatartásáról!

Cigányok (forrás: NFI)

Emelt szintű érettségire készülőknek

 • Keressenek (házi feladatként vagy csoportosan, együttműködve, okostelefon alkalmazásával) más példákat a történelemből, amikor az orvosok a hatalom kiszolgálóiként jelentek meg!
 • Milyen gondokat fogalmaznak meg a film szereplői (szegénység, lakásépítés, kevés fizetés stb.)?
 • Melyek voltak azok a problémák, amelyek saját önképe szempontjából kényes kérdésként érinthették a szocialista rendszert? (Ez feltételezi a Kádár-rendszer politikájáról tanultak ismeretét. A tanár rávezetheti a diákokat arra, hogy a rendszer tagadta nemcsak a cigányság, mint önálló nemzetiségi csoport létezését, hanem azt is, hogy az országban továbbra is létezik mélyszegénység.) 
 • A film elején látható újságcikkrészletek felhasználásával fogalmazzák meg, mi volt a hatalom célja a cigányokkal kapcsolatban!      

Egyéni munka

 • Írják le, mi volt a legérdekesebb, legdöbbenetesebb… számukra! Pár- vagy csoportmunkában vitassák meg, majd az osztály közösen összegezze a válaszokat.
 • Milyen vágyai (életcéljai) vannak a filmben megszólaló gyerekeknek?

Cigányok (forrás: NFI)

Csoportmunkában is megvitathatóak az alábbiak

 • A gyerekek és a járművek – Miért nézhetik? (Unatkozás, jelképes tartalom, pl. kitörés innen…)
 • Mese – Idézzenek fel a cigányok hagyományos életmódjára utaló elemet! A film mely részével ütköztetnék a mesét?
 • Milyen hasonlóságot és milyen különbséget látnak a cigányok/romák akkori és mai helyzetében?

Kreatív feladatok:

 • Írjanak a film alapján újságcikket ezzel a címmel: Nekünk nem jár segítség? Vitassák meg, megjelenhetett volna ez a cikk a film bemutatása után!
 • Készítsék el egy mai dokumentumfilm tervezetét! Fogalmazzák meg, milyen témákat jelenítenének meg!  

Paár Ádám – Miklósi László

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem