Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

1918. augusztus 20-26. A Kristálytótól Abbáziáig: nyár végi kalandok 1918-ban

Barkóczi Janka

Az Est Film első összeállítása az 1918-as nyárutó hangulatát örökíti meg. A háború még nem ért véget, de a németek hadereje a nyugati fronton már augusztus elején összeomlott.

Hamarosan megkezdődnek a béketárgyalások, és a nyugalom ígérete ekkor már azoknak is mindennél fontosabb, akik a vesztesek oldalán fejezik be a harcot. Az összeállításban szereplő filmek egy kivétellel a fővárosban készültek, a kamerába mosolygó arcokon remény látszik, miközben a szereplőkkel együtt éljük át a Monarchia nagyságának talán utolsó pillanatait. 

A Kristálytó fürdőzői

A nyárvégi strandéletet bemutató első képsor egy különleges helyszínre, a fővárosi Kristálytóhoz kalauzolja el a nézőt. A Kerepesi út és a Rákos-patak találkozásánál kialakított hatalmas mesterséges fürdő tulajdonosa az az Emmerling Adolf volt, akit a hazai pirotechnika atyjaként őriz az emlékezetünk. Emmerling gyára egészen az államosításig Pesterzsébeten, a IX. kerületi Vágóhíd utca 17. sz. alatt működött. Ő volt az, aki 1927-ben elsőként lőtt ki tűzijátékot a Gellért-hegy tetejéről.

A több lábon álló üzletember a külvárosi medencével minden bizonnyal nagy forgalmat bonyolított, és még az sem zavarta, hogy a jó erkölcs nevében a sajtóban heves támadások érték. Az Újság riportere szerint például „állitólag olyan bacchanáliák színhelye ez a csaknem pocsolyának nevezhető tavacska, a mi már tűrhetetlen és sok tisztességes család, a mely bedőlt a reklámoknak és a strandfürdőbe vetett hitének, megbotránkozva hagyta el a fürdőt.” A pesti éjszakai élet, a zenés kávéházak és lebujok hírhedt figurái tűnnek fel a hullámok között, ahol a kreolra sült, trágár szavakat használó nők „csak feszesen a testhez simuló trikót viselnek. Ezek a hölgyek végighasalnak a strandon, lábukat magasan a levegőben lóbálják és beszélnek olyan dolgokról, a melyeket pirulás nélkül más nők nem hallgathatnak végig.” Nem tudjuk, hogy a cikk tulajdonképpen elrettentette az olvasókat vagy épp kedvet csinált a látogatáshoz, a film alapján viszont biztos, hogy a megfáradt frontharcosok és kíváncsi kamaszok jól érezték magukat a plázson.

Az abbáziai gyereknyaraltatás

A Károly Király Gyermeknyaraltatási Akció a Monarchia végének egyik szimbolikus fejezete. A rosszul szervezett, veszélyes utazás mély nyomokat hagyott a kicsikben és az otthon aggódó szüleikben, arról nem is beszélve, hogy az úticélként kijelölt adriai partszakaszt az olaszok ekkor már tűz alatt tartották. A csereprogram során az osztrákok a 6 000 kiutazó magyar fiatal számának sokszorosát, egyes becslések szerint 50 000 főt küldtek volna hozzánk. A magyarok gyanúja szerint az egész kezdeményezés hátterében az a ki nem mondott cél állt, hogy ezeket a gyerekeket a sok nélkülözés után a Monarchia éléskamrájának tartott Magyarországon valahogy feltáplálják.

Az itt bemutatott filmhír tulajdonképpen nem más, mint propagandaanyag, mellyel a szerkesztők az akció körül gyűrűző botrányt próbálták csillapítani. Különösen érdekes, hogy Az Est nyomtatott változata kemény cikkben bírálja a szervezőket és felelősöket keres, míg filmhíradója ezzel ellentétes nézőpontot kínál. A képeken vidám lubickolást és nagy parti sétákat látunk, a valóságtól azonban mi sem állt távolabb. Abból, amit a híradó mutat, csak az augusztus 26-i megérkezés öröme lehetett őszinte, amikor a Keleti pályaudvaron a számokkal jelzett gyerekcsoportok hatalmas káoszában az apák és anyák végre megtalálták csemetéiket.

A Keleti Vásár megnyitása

1918. augusztus 17-én speciális „keleti” tematikával nyílt meg a 10. Árumintavásár a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A 10 napos rendezvény rekordszámú, összesen 215 000 látogatót vonzott. A magyar kiállítók ajánlatain kívül a lakosság elsősorban a török, ukrán, bolgár, albán és bosnyák, román, szerb termékekre volt kíváncsi, hiszen a finom keleti kelmék, török divatcikkek, illatszerek és szőrmék a boldog békeidők emlékét idézték. A kiállítás helye a városligeti Iparcsarnok volt, ennek lépcsőjén és előterében láthatjuk a filmen a korabeli közélet fontos szereplőit. Előbb Révész Imre és Müllner János fotóriportereket figyelhetjük meg munka közben, majd a nyitóbeszédet hallgatva (vagyis a film némasága miatt inkább csak nézve) több politikust is felismerhetünk. A fennmaradt filmen látszik Ahmet Hikmet török és Ivan Stojanovits bolgár főkonzul, valamint Popovics Sándor pénzügy- és Tőry Gusztáv igazságügyminiszter.

A tíznapos vásár nem csak a belépők számában, de a megköttetett üzletek volumenében is jelentős volt. Némi problémát azonban mégis jelentett, hogy éppen augusztus 24-én lépett életbe egy exportot korlátozó kormányrendelet, így a vásáron köttetett üzletek lebonyolíthatóságáért a Keleti Gazdasági Központnak komoly lobbierőt kellett bevetnie.

Tisztavatás a Ludovikán

A hivatásos katonák életútjának egyik legfontosabb pillanata a tisztavatás. Ez a filmhír megörökíti az 1918-as tisztavatás ceremóniáját, melyet augusztus 18-án, I. Ferenc József születésnapján tartottak a Ludovikán. A sorban ez volt a 18. ilyen alkalom, hiszen a képzőhely 1987-es indulása után az első tiszteket 1901-ben avathatták. A szertartás bonyolult protokolljába ebben az évben egy rendkívüli és nem éppen szívderítő gesztust is iktattak: felszentelték az intézmény kápolnáját és azt az emléktáblát, melyre az akadémiáról kikerült, frissen hősi halált halt tisztek neveit vésték.

Bár a híradó ezt az epizódot nem mutatja, a hermelint viselő Csernoch János hercegprímás jelenléte valószínűleg ennek is köszönhető. A 125 növendéket József Ferenc főherceg köszöntötte, kivont kardjukat Leopold Antal főlelkész áldotta meg. A tisztavatás időpontját már a két világháború között áttették két nappal későbbre, augusztus 20-ára, hiszen a király születésnapját már nem volt miért ünnepelni. Ez a hagyomány pedig napjainkig él. Érdekes, hogy a 2010-es években visszatért a kardrántás és „A hazáért mindhalálig!” felkiáltás szokása is, bár az avatás már rég nem a Ludovika kertjében, hanem a Hősök terén vagy a Kossuth téren zajlik. A fiatalok a Nagy Háború idején az ünnepségről egyenesen a frontra mentek, az viszont érdekes kérdés, hogy a ’18-as évfolyammal vajon mi lett.

A Szent István napi körmenet

Régi ismerőssel, Csernoch Jánossal találkozunk a következő hírben is, ezúttal a Szent István napi körmenet élén. A hercegprímás rutinos médiaszemélyiség, két évvel korábban is láttuk már őt ugyanitt filmen, IV. Károly koronázásán. A Mátyás templom előtti téren készült filmfelvételen, a Szentháromság-szobor talapzatán jól látszik is a baldachin, ami alatt a hercegprímás a szertartást végezte.

Ludovikások kardjait felszentelő Leopold Antal is járt már itt, Csernoch titkáraként és a koronázás szertartásmestereként, amelyről visszaemlékezésében is ír. A király ebben az évben nem jelent meg a Szent István napi rendezvényen, képviseletében Albrecht főherceg érkezett, és általában véve az egész ünnepségsorozat jóval szerényebb volt a korábbiaknál.

A margitszigeti alsó kávéház égése

Ez a tudósítás azért is érdekes, mert a későbbi híradózás egyik kedvelt műfajának, a katasztrófahírnek egy korai verziója. Bár manapság természetesnek vesszük, hogy a riporterek a hasonló eseteknél azonnal ott teremnek, a korszakban még komoly szervezés kellett ahhoz, hogy szakember és felszerelés egyszerre és spontán rendelkezésre álljon. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a képeken már csak az oltást és a parázsló romokat látjuk.

A gyönyörű faszerkezetes épület eredetileg József főherceg Milleniumi ünnepségekre készült vadászati pavilonja volt, amit a kor egyik fontos építésze, Alpár Ignác tervezett. A komplexumot a Városligetből telepítették át a Margitszigetre, hogy a közeli vendéglő infrastruktúráját kiegészítsék. Az augusztus 24-i tűzeset után átépített tetőszerkezettel Márkus Kávéházként üzemelt tovább.

A két bérlő, Kiszely József és Márkus Imre kára nem volt jelentős, mivel mindenük biztosítva volt. Ugyanakkor kérdéses, hogy köze volt-e a katasztrófának ahhoz a tényhez, hogy a bérlőket a bíróság rendszeresen, így néhány nappal korábban is, jelentős pénzbüntetésre ítélte árdrágítás miatt.

Kerékpárverseny a Millenárison

„Amíg csönd és békesség honolt a kerékpárosok birodalmában, addig szunnyadoztak az erők, pihentek az izmok, bepókhálósodtak a pedálok és csupán néhány a múlt dicsőségein ábrándozó sportsman vivott magában hamleti tépelődést, hogy mit is kellene tenni a kerékpározás fölvirágoztatása érdekében.” – írta a Budapesti Hírlap 1911-ben. Később azonban megjelentek az egyesületek, szövetségek és persze felütötte fejét a civakodás. Amíg az egyik társaság a Millenárison rendezte versenyeit, a másik – hogy borsot törjön az egyik orra alá – ugyanakkor az Ügetőre csábította a közönséget. A rivalizáló lendület nagy lökést adott a kerékpáros kultúra fejlődésének, így az 1918-as filmhírben látott profizmus már nem is olyan meglepő.

A Törekvés Sportegylet 1897-ben alakult a MÁV északi főműhelyében dolgozó vasutasokat tömörítő szervezetként. Fő profiljuk a labdarúgás volt, de mint azt a filmhírben is látjuk, a testmozgás egyéb formáit is előszeretettel űzték. Ők rendezték meg augusztus 25-én a Millenáris sportpályán a riportban látható programot, melynek különlegessége a ma már kissé abszurdnak ható, 2000 méteres biciklis akadályverseny volt. Ilyen számról különös módon már 1909-ből tudunk, népszerűsége pedig később is töretlen. A versenyt Bartos Béla nyerte meg, aki sikerszériában lehetett, mert egy hónappal korábban ugyanitt a Világosság Kerékpár Körének 10 km-es páros versenyén is győzelmet aratott Szécsényi Istvánnal egy csapatban.

A filmhíradó egyik legbájosabb pillanata, amikor 8:28-nál az egyik vicces kedvű biciklista furcsa tekerő mozdulatokat tesz a kezével. Minden bizonnyal a vele szemben dolgozó filmhíradóst buzdítja így, aki felvétel közben ekkor még kézi kurblival működtette a kamerát. Kétségtelen, hogy ezen a napon mind a biciklista, mind az operatőr komoly fizikai teljesítményt nyújtott a tekerés műfajában – ki így, ki úgy.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem