Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

1919. július 8-14. Böhm főparancsnok távozása a Vörös Hadsereg éléről

Torma Galina

Az antant jegyzékének elfogadása után a Vörös Hadsereg visszavonulásra kényszerült az északi hadjárat során elfoglalt területek nagy részéről, ami a páratlan győzelmeket kivívó katonákra és magára a tisztikarra is drámai hatással volt.

Böhm Vilmos búcsúja a vörös katonáktól

Míg 1919. július elején a kommunista vezetők figyelme még főként a június 24-ei ellenforradalom leverésének ünneplésére és véres megtorlására irányult, a Vörös Hadsereg élén fontos változások történtek. Július 15-én az alábbi hír jelent meg a Népszavában:

„Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok elvtárs beteg.
Landler Jenő elvtárs helyettesíti a főparancsnoki állásban.
Sajnálattal és részvéttel vesszük tudomásul, hogy Böhm Vilmos elvtársat betegsége arra kényszeríti, hogy a hadseregfőparancsnokság súlyos teendőitől elvonuljon és helyét — ideiglenesen — másnak adja át.
Böhm Vilmos elvtárs nyolc hónap óta az események hullámainak legmagasabb torlódásában és mindenütt ott volt, ahol az idegek, izmok emberfölötti megfeszítésével dolgozni kellett a proletárság nagy érdekeiért és a forradalom vívmányaiért. Mint hadügyi népbiztos kivette részét a Vörös Hadsereg megszervezésének nagy munkájából, és amikor a Tanácsköztársaság ellenségeinek orvtámadása arra késztette a proletárhadsereget, hogy fegyverrel védje meg a proletárhazát, Böhm Vilmos elvtárs lett a Vörös Hadsereg főparancsnoka. Nevéhez fűződnek az ifjú Tanácsköztársaság katonai diadalai, amelyek a világ összes proletárainak indulatát és forradalmi készségét fölélesztették, és amelyek olyannyira megdöbbentették a burzsoáziát.
Ez a munka és a vele járó izgalmak azonban súlyosan megrendítették Böhm Vilmos elvtárs egészségét. A nyolc hónapi szakadatlan munkától elgyötörten, már hetek óta beteg és csak a legnagyobb erőfeszítéssel teljesíthette a Vörös Hadsereggel szemben kötelességét. Betegsége a legutóbbi napokban annyira fokozódott, hogy orvosai parancsára kénytelen állandó orvosi kezelést igénybe venni és így Vörös Hadsereg főparancsnoki tisztségétől a kezelés idejére megválni.
Betegségének tartamára a Forradalmi Kormányzótanács Landler Jenő elvtársat, a III. hadtest parancsnokát bízta meg a főparancsnoki tisztség és hatáskör betöltésével. Landler Jenő elvtárs hadteste a derekában állott azoknak a küzdelmeknek, amelyeket proletárkatonáink a cseh imperializmus ellen dicsőséges győzelemmel vívtak. Ezekben a sikerekben része volt Landler Jenő elvtárs erélyének és lelkesedésének is. Erős a hitünk, hogy ezek az ő kiváló erényei a legteljesebb mértékben fognak érvényesülni a hadseregfőparancsnoki állásban, amelyet most ideiglenesen elfoglalt és hasznára lesznek a proletárság ama nagy érdekeinek, amelyek a Magyarországi Tanácsköztársaság Vörös Hadseregében összpontosulnak.”

Böhm Vilmos 1880. január 6-án született. Érettségi után műszerésznek tanult, és műszaki hivatalnokként helyezkedett el. Már ifjúmunkásként bekapcsolódott a munkásmozgalomba, majd a vasasszakszervezet titkára lett. 1913-ban beválasztották a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségébe. Az első világháború idején főhadnagyi rendfokozatot ért el. Aktívan részt vett az őszirózsás forradalomban. A Károlyi-kormányban hadügyi államtitkár lett, a Berinkey-kormányban hadügyminiszterré léptették elő. A proletárdiktatúra hatalomátvételét megelőzően részt vett a szociáldemokraták részéről a Kommunisták Magyarországi Pártjával való tárgyaláson, melyen döntöttek a két párt egyesüléséről Magyarországi Szocialista Párt néven. A Forradalmi Kormányzótanács megalakulásakor szocializálási, majd nem sokkal ezután hadügyi népbiztos lett. Az április 16-ai román betörés után a tiszántúli hadsereg főparancsnokává nevezték ki, majd május 6-ától már az összes haderők főparancsnokaként vezette a Vörös Hadsereg csapategységeit az északi fronton támadó csehek ellen. Az északi hadjárat során sikert sikerre halmozott elsősorban vezérkari főnökének, Stromfeld Aurélnak köszönhetően. A cikkben említett „nyolc hónapi szakadatlan munka” tehát igaz volt, de Böhm Vilmos döntésének hátterében elsősorban nem ez az indok állt.

Clemenceau június 7-ei jegyzékének átvétele óta a hadsereg harckészsége visszaesett és belső fegyelme fokozatosan gyengült. Bár egészen június 23-áig folytak még harcok az északi fronton, már közel sem akkora lelkesedéssel, mint az északi hadjárat kezdetén. A hadseregen belüli bizonytalanságot és kedvetlenséget az is fokozta, hogy az általuk visszafoglalt területeken június közepén a szlovákok kiáltották ki tanácsköztársaságukat magyar proletárvezetők támogatásával. Végül Böhm Vilmos június 23-án elfogadta az antant újabb felszólítását, és a fegyverszüneti megállapodásnak megfelelően beszüntette a hadműveleteket és megkezdte az északi területekről való visszavonulás előkészítését. A hálátlan feladatot Stromfeld Aurélra bízta, akinek véleményét ki sem kérte döntésének meghozatalakor. Nem csoda, hogy a vezérkari főnök nyomban beadta lemondását, s miután végrehajtotta a csapatok visszavonását, haragban vált el a hadseregfőparancsnoktól.

Bár Kun Béla maga is az antant jegyzékben foglaltak teljesítése mellett foglalt álláspontot június közepén a Tanácsok Országos Gyűlésén, 1932-ben így írt a fegyverszünet elfogadásáról: „Helytelen volt rögtöni tárgyalások megkezdése nélkül nemcsak a hadműveleteket megszüntetni, hanem még vissza is vonni csapatainkat. Külpolitikánk alapvető hibája ebben a kérdésben az volt, hogy Clemenceau manőverére nem feleltünk ellenmanőverrel, nem igyekeztünk időt nyerni tárgyalások útján.”

Böhm Vilmos ezután leginkább már csak arra törekedett főparancsnoki pozíciójában, hogy a párt szociáldemokrata tagjait egységbe vonva katonai diktatúra kikiáltásával félreállítsa a kommunistákat, s ezzel elnyerje az antant támogatását. A szociáldemokraták egy része, köztük Pogány József és Landler Jenő, azonban elutasította a tervet. Böhm nem adta fel célját ezután sem, csakhogy elérését már nem hadseregfőparancsnokként képzelte el a továbbiakban, hanem diplomáciai úton bécsi követként.

Böhm Vilmos

Az ellenforradalmi hangú Szegedi Friss Ujság így kommentálta a Vörös Hadsereg élén történt változást:

„A Vörös Ujság írja, hogy Böhm Vilmos lemondott a hadseregfőparancsnoki állásról, helyébe a kormány Landler Jenő belügyi népbiztost nevezte ki. A főparancsnokságban történt eme változás is annak a bizonyítéka, hogy a vörös hadsereg kisiklott a szovjet kormány kezéből és annak vezetésében többé nem katonai szaktudás a mértékadó, hanem a politikai terror, melynek Landler egyik reprezentánsa. Ennek bizonyítéka az is, hogy az egyik hadtest parancsnokává Bokányi Dezsőt kellett kinevezni.”

A kormányzótanács július 17-én hagyta jóvá Böhm Vilmos követi kiküldetését, aki 21-én érkezett Bécsbe. Az antant-megbízottak azonban nem fogadták őt akkora lelkesedéssel, mint várta, s a velük való tárgyalások sem hozták meg számára a remélt eredményt. Böhm ugyanis két tényezővel nem számolt. Ekkorra már nem állt mögötte a Vörös Hadsereg, így puszta személye már nem volt elegendő garancia semmire sem, másrészt az antant szemében a szociáldemokraták sem tűntek már túl megbízható tárgyaló félnek „bolsevista múltjuk” miatt, s egy szociáldemokrata kormány elfogadása csupán egy lett a lehetséges megoldások közül. Az antant-megbízottak viszont Böhmnek tett ígéreteikkel elérték, hogy a szociáldemokrata vezetők már maguk törekedtek a Vörös Hadsereg bomlasztására, és a teljes kapitulációra. A kommün napjai innentől kezdve meg voltak számlálva.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem