Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

1919. január 28. – február 3. Téli örömök és gondok

Barkóczi Janka – Torma Galina

1919 telén ugyanolyan szép volt a havas Normafa, akárcsak ma. Míg a hegyoldalban vidáman szánkáztak a fiatalok, a városban komoly események zajlottak: eltemették Ady Endrét, a háborús veteránok helyzetük rendezéséért küzdöttek, új politikai szervezetek alakultak.

Ady Endre temetése

Ady Endre 1919. január 27-én hunyt el a Liget Szanatóriumban. „Megírta, megálmodta a temetését sokszor, sokféleképpen. Breton partokon múlik el majd, a tenger zúgásában, vagy a magyar pusztán, a felhős ég alatt és magyar varjak harapnak a szívébe. Majd látta önmagát, amint a Szajna szennyes árja befogadja fáradt testét. Most királyi pompában pihen magas ravatalán, az emberek fölött, mint életében, mikor messze, messze a szürke emberek verejtékes homloka fölött szállott, mint bús sirály a fekete magyar vizek fölött.” – írta „a nemzet halottjáról” Az újság ezekben a napokban.

A január 29-én megrendezett temetéséről a kormány megbízása alapján a Vörösmarty Akadémia gondoskodott. Az impozáns szertartáson hatalmas tömeg jelent meg, hogy lerója tiszteletét a nagy költő előtt. A testet a Nemzeti Múzeum fekete drapériával bevont előcsarnokában ravatalozták fel, a kormány által küldött koszorú üzenete így szólt: „A magyar népköztársaság kormánya az új Magyarország költőjének.” A koszorúk tömegéből kivált egy másik, különösen szép darab, amit az elhunyt özvegye küldött „Csinszkától” felirattal. Az Operaház énekkara énekelt, a református lelkészi búcsúztatót követően Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Kunfi Zsigmond és Jászi Oszkár mondott beszédet, de megjelentek többek között Bródy Sándor, Molnár Ferenc, Krúdy Gyula, Rippl-Rónai József, Ódry Árpád, valamint Berinkey Dénes miniszterelnök, Garami Ernő, Nagy Vince és Szende Pál miniszterek is. A középiskolákban ugyan tanítási szünetet rendeltek el, ám azoknak a diákoknak, akiket a rendelet ellenére mégis tanulásra akartak kötelezni, komolyan meg kellett küzdeniük azért, hogy jelen lehessenek az eseményen. A tömeg hatalmasra duzzadt, a Nemzeti Múzeum lépcsőjét elzáró vasrácsnál életveszélyes dulakodás is kitört, hiszen mindenki szeretett volna bejutni az előcsarnokba. A ravataltól hosszú gyászmenet kísérte a költőt a Kerepesi úti temetőben kijelölt díszsírhelyig, mely Jókai sírjával szemben helyezkedett el. Itt Kernstok Károly, Schöpflin Aladár és Beregi Oszkár mondtak beszédet és a Munkásdalárda énekelt.

Szervezett altisztek felvonulása

Ugyanezen a napon, január 29-e délelőttjén a hadseregtől leszerelt altisztek országos szabadszervezete gyűlést tartott a Vigadó nagytermében, ahol memorandumba foglalták követeléseiket. Az egykori katonák 5400 Koronás végkielégítést, polgári ruhát, ingyen építési telket és az iparosok számára felszerelést követeltek a kormánytól. A gyűlés után a Vigadóból négyes sorokban négyezren indultak a Lánchídon át a Várba, hogy követeléseiket átadják a hadügyminiszternek. A menet elején hadiözvegyek és hadirokkantak vonultak. A memorandumot Tóth István nyújtotta át az új hadügyminiszternek, Böhm Vilmosnak, aki ugyan nem tehetett konkrét ígéretet, de kijelentette, hogy a megoldás kidolgozása során semmiképp nem tesz majd különbséget altiszt és közkatona között. A rokkantak ezután azt kérték, hogy nyugdíjukat tíz évre egy összegben végkielégítésként fizessék ki, és szerették volna a vitézségi érem-pótdíj azonnali megváltását is, valamint azt, hogy gyorsan elsajátítható foglalkozásokhoz juthassanak. A miniszter biztosította a küldöttséget arról, hogy érti és átérzi a problémákat, azonban keményen elítélte az ultimátumszerű nyomásgyakorlást. Figyelmeztette vendégeit, „hogy szüntessék be ezeket a folytonos felvonulásokat, mert ez teljességgel lehetetlenné tesz minden munkát. Miután egy lerongyolt rokkantat ott a hivatali szobában új ruhába öltöztetett a miniszter, a küldöttség eltávozott.”

Karhatalmi készültség az „ébredő magyarok” gyűlésén

Az Ébredő Magyarok Egyesületét 1918 novemberében alapították szélsőjobboldali politikusok, a vezetők között Gömbös Gyula, Eckhardt Tibor és Prónay Pál és Héjjas Iván is szerepelt. A szervezet fellépett a határok védelmében, a keresztény-nemzeti szellem megőrzéséért, és koordinálni kívánta a zsidók és szocialisták elleni fellépést. 1919. január 19-i gyűlésüket azok a dühös tengerészek oszlatták szét, akik azért érkeztek a helyszínre, hogy megbosszulják két előzőleg megvert társukat. Az egyesület tagjai aznap este a pesti kávéházakban spontán folytatták az agitálást, de a zsidóellenes jelszavakkal és agresszív fellépésükkel mindenhol komoly felháborodást keltettek. A filmhíradó tudósítása a következő vasárnap, január 26-án készült a Trefort-kertbe hirdetett újabb találkozó alkalmával. A rendészeti szervek erre a napra már kifejezetten készültek, és a több géppuskás teherautóval felszerelt rendőrség, a készenléti népőrség, a tengerész-nemzetőrség és a katonaság is kivonult. A gyűlést 10 órára hívták össze, de a szociáldemokraták és a kommunisták, a húsipari munkásokkal, vasmunkásokkal és a csepeli munkásokkal kiegészülve, már 9 óra után ellepték a helyszínt, hogy az összejövetelt megakadályozzák. Az Ébredő Magyarok látva a fölényes túlerőt végül elhagyták a Trefort-kertet és a gyűlés előbb a kommunisták, majd a szociáldemokraták megmozdulásává vált. A feszült helyzetre tekintettel elmaradt a bécsi főrabbi délutáni előadása a Vigadóban, mire válaszul a cionista ifjak az Egyenlőség szerkesztősége előtt tüntettek. Az Ébredő Magyarok Egyesületét az 1920-as években betiltották, de több későbbi szélsőjobboldali szervezet is szorosan kapcsolódott hozzá.

Téli élet a Svábhegyen

Nem volt mindig természetes, hogy az 1874-ben megindult Svábhegyi fogaskerekű vasút télen is szállít utasokat. A környék felvirágoztatására alapított Budapest-Svábhegyi Egyesületnek hatalmas erőfeszítésébe került, hogy elérje a téli üzemeltetést, ugyanis a vagonok és mozdonyok fűtése és a pálya hóeltakarítása jelentős többletkiadást jelentett, s félő volt, hogy a kihasználtság közel sem lesz akkora, hogy megérje a vállalkozás. Hosszas egyeztetések után végül megállapodás született a főváros és a vasúttársaság között, mely szerint a téli legalább négy vonatpár indításáért cserébe a főváros megtéríti az esetleges veszteséget a vasúttársaságnak. Ennek köszönhetően indult meg végül 1910 telén a fogaskerekű vasút téli üzeme. Néhány kocsit téliesítettek, ablakokat szereltek fel rájuk, s kis kályhát helyeztek az utastérbe. A téli üzem nem csak annak lehetőségét teremtette meg, hogy az addigi üdülőtelep lakónegyeddé válhasson, hanem a téli sportoknak is hatalmas lendületet adott.

A nemzetközi hírű, 1250 méter hosszú svábhegyi szánkópályát a Magyar Athlétikai Club alakította ki még ugyanabban az évben a fogaskerekű vasút Széchenyi-hegyi és Svábhegyi állomása között a Karthausi út mentén. Nagy előnye volt, hogy a szánkózók a lecsúszás után vasúton mehettek fel újra a pálya tetejére, mivel a pálya két végpontja között állandó járatot biztosított a fogaskerekű vasúttársaság. Az első világháború idején a pálya nem üzemelt, de a háború után újra megnyitották. Havasabb években még bajnoki ródliversenyeket is rendeztek itt. Versenyek és hétvégi napok idején akkora volt a forgalom itt, hogy szabályozni kellett a szánkók követési idejét és a balesetek elkerülése érdekében csak félpercenként indították őket.

1918 telén a Svábhegy népszerűsége igencsak megnőtt a főváros legelőkelőbb társaságai körében is. A Tátrát ekkor már cseh és szlovák katonák szállták meg, és a kedvelt külföldi üdülőhelyekre, például St. Moritzba vagy Engadinba eljutni majdhogynem lehetetlenség volt. A fővárosiak mellett a külföldiek is szívesen látogatták a magyar St. Moritznak nevezett Svábhegyet. Ródlipályáját a világ egyik legszebb pályájaként, a Svábhegyi Nagyszállót pedig a legkellemesebb és legelegánsabb melegedőjeként tartották számon.

A másik kedvelt téli sport, a síelés is ekkoriban jött igazán divatba. Olyannyira, hogy 1919 februárjában több versenyt is rendeztek a svábhegyi Normafánál. A Magyar Turista Egyesület február 2-án, vasárnap, a Magyar Jogász Sport Egyesület egy hét múlva február 9-én, a következő hétvégén pedig több egyesület együttesen rendezett versenyt a „budapesti kerület bajnokságáért”. Ezek voltak az első nagyobb szabású síversenyek a fővárosban, melyek távfutást, hölgyek lesiklóversenyét és ugrási számokat is tartalmaztak. Az új ugrósánc a Normalejtő felső harmadában épült, magassága kb. 1,6 m volt. A korabeli szaklap lelkesen üdvözölte a sportág hazai fellendülését, míg az ugrósánccal kapcsolatban csak annyit jegyezett meg: „Kár, hogy a nekifutója rövid és a sánc alatti lejtő meredeksége csekély, minek következtében hosszabb ugrások kivihetetlenek.”

A hét humora: Hetilapok

Az őszirózsás forradalom idején, 1918. október 31-én délután a Budapesti Újságírók Egyesületének választmánya nyilvános ülést tartott, melyen a nemzeti forradalom győzelmét és a korlátlan sajtószabadságot ünnepelte. Proklamációjukban a háború alatt rendeletileg meghonosított sajtómonopólium azonnali megszüntetését, illetve az új lapok indítására vonatkozó tilalom, s az ezzel összefüggő mindennemű reakciós intézkedések haladéktalan eltörlését követelték.

A háború idején született, s többször is módosított, kiegészített papírrendeletekre elsősorban azért volt szükség, mert egyre növekvő papírhiány mutatkozott az országban. Ennek eredményeképpen a papír ára az egekbe szökött, s virágzott az illegális papírkereskedelem. Sokan mégis politikai okokat láttak a korlátozó intézkedések mögött. Az 1916-ban létrehozott Újságpapírközpont feladata lett a kereskedelemügyi miniszter utasításainak végrehajtása a papírgyártás és a kész termékek felhasználása terén. A forradalmat megelőzően 1918. március 14-én jelent meg az utolsó papírrendelet, mely többek közt kimondta, hogy új időszaki lap már nem jelenhet meg. A már meglévő lapok papírfelhasználását pedig szabályozták és szigorú ellenőrzés alá vonták.

„Gondolatait sajtó útján mindenki szabadon közölheti és szabadon terjesztheti” – így szólt a december 4-én életbe lépő, 1918. évi II. néptörvény első paragrafusa a sajtó szabadságáról, melynek intézményes biztosítása a forradalmi kormány egyik legfontosabb intézkedése volt. Az országban azonban továbbra sem folyt produktív termelés, a papírhiány folyamatos gondot jelentett a már meglévő lapok számára is. Az új kormánynak közvetlenül a forradalom után ugyan sikerült gyors és hatékony intézkedésekkel pár hétre biztosítania a szükséges papírmennyiséget, de a készletek szűkös volta és az újabb papírszerzés teljes lehetetlensége miatt az Újságpapírközpont nem hogy feloldotta volna a terjedelemre vonatkozó korlátozásokat, de újabb szigorításokat vezetett be 1918. november 25-ével. Ezen kívül kormányrendelet mondta ki, hogy olyan lapok, amelyek 1918. március 15-e óta nem jelentek meg, továbbra sem részesülhetnek papírellátásban.

A nehézségek ellenére azonban soha nem látott mennyiségben születtek újabbnál újabb hetilapok. A sajtó- és szólásszabadság nevében a legkülönfélébb politikai irányzatok, de igazából bárki, aki a véleménynyilvánítás és a propaganda lehetőségével élni kívánt, lapot alapított – rendkívül változatos színvonalon. Mindezt kétség kívül az érvényben lévő, papírfelhasználásra vonatkozó rendelkezések áthágása árán, sokszor illegális úton beszerzett papírkészletből, ami miatt legtöbbjük ellen eljárást indítottak. Ilyen sajtótermék volt például a Vörös Ujság, az Ifjú Proletár vagy a rendkívül rövid életű Vörös Katona is, illetve a nem politikai jellegű hetilapok közül a Divat, Művészet és Szerelem, vagy a Rivalda és a Komédia című színházi lapok. Ezzel egyidejűleg plakátok áradata lepte el a főváros utcáit, legtöbbjük épp ezeket a frissen induló hetilapokat reklámozta. Ugyanis az új sajtótörvény alapján ezek kifüggesztéséhez nem kellett hatósági engedély.Az Est című napilap 1918 decemberében felháborodott hangú cikkben kelt ki a megtévesztő szövegű plakátok és bántóan ízléstelen című hetilapok ellen, mondván: „az ifjú magyar köztársaság sajtó-televényéből eddig csak förtelmes dudvák nőttek ki gombamódra — minden utcasarkon. Rendőrség után kiált minden tisztességes, rendes emberben a jóérzés és jó ízlés, amikor az utcán szemet szúr egy-egy új plakát és öklendeztet egy-egy új »hetilap«. A plakát a lapot hirdeti, a lap az erkölcstelenséget, ízléstelenséget, elvadultságot, fékevesztettséget, címével, hangjával, írástudatlanságával.” Az élclapokban pedig még hónapokkal később is témául szolgált a szűnni nem akaró lapalapítási szenvedély. 

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem