Libri, Líra bolthálózat; Örkény Könyvesbolt, Kölcsey Könyvesbolt (Veszprém), Anima könyvesboltok, Írók Boltja, Fókusz, Líra Könyváruház, Flaccus Könyvesbolt); a Média Markt, Tesco, Auchan

1919. január 14-20. Magyarország békére vár

Torma Galina

Amerikai békebizottság jön Budapestre az igazságos és méltányos béke előkészítése érdekében, az egyetemisták ismét tüntetnek az ország területi egységének megőrzéséért, és megindul a rendszeres légiposta szolgáltatás Magyarországon. Így telt a január közepe 1919-ben.

Amerikai békebizottság Budapesten

A győztes antant hatalmak 1919. január 18-án kezdődő békekonferenciájának előkészítésére január 5-én amerikai békebizottság érkezett Bécsbe azzal a szándékkal, hogy tájékozódjon az egykori monarchia államainak és a környező területeknek politikai, gazdasági és szociális viszonyairól. Bécs volt a bizottság fő székhelye, innen küldött ki külön kirendeltségeket Prágába, Budapestre, Zágrábba és Varsóba.
1919. január 15-én ötórás késéssel, délelőtt háromnegyed tizenegykor érkezett meg a Keleti pályaudvarra a vonat, melynek hálókocsijában az Egyesült Államok politikai és katonai bizottsága utazott Bécsből Budapestre. Fogadásukra Baloghy Ernő miniszterelnöki államtitkár jelent meg, aki Károlyi Mihály és a kormány nevében meleg szavakkal üdvözölte a bizottság tagjait. A bizottság vezetője, Archibald Cary Coolidge, a Harvard egyetem történelem professzora válaszul biztosította arról, hogy legfőbb törekvésük az lesz, hogy az igazságosság és méltányosság nevében járjanak el ügyünkben.


Az amerikai bizottság többi tagja: Mr. C. M. Storey, Laurent Martin őrnagy, Philip Goodwin hadnagy, Mr. Parker, Coolidge titkára, E. H. Davidson gyorsíró és egy futár volt. A Dunapalota szállóban szállásolták el őket, s irodát is berendeztek számukra, ahol a kérésükre meghívottakat előre meghatározott sorrendben fogadhatták kora reggeltől késő estig. Ittlétük alatt Zerkovitz Emil kormánybiztos, a korszak egyik legnépszerűbb slágerkomponistájának, Zerkovitz Bélának fivére kísérte a bizottságot, intézte ügyeiket, s gondoskodott arról, hogy a lehető legjobban érezzék magukat. Fénykép és filmfelvétel is készült egyazon időben a társaságról a szálló bejárata előtt. A Vasárnapi Ujságban megjelent fotó segített megtalálni és beazonosítani az elveszettnek hitt filmfelvételt az Est híradó nemrégiben előkerült, kivágott snittjei, muszterei között.

A Dunapalota szálló 1910 és 1913 között épült egy korábbi bérpalota helyén a Duna Korzó szállodasorának Eötvös téri épületeként Fellner Sándor és Sós Aladár építészek tervei szerint. 1916-ig a tulajdonos londoni szállodalánc után Ritz Szálló néven működött, majd ezután kapta a Dunapalota nevet a közben a Dreher-konszern kezébe került vállalkozás. Az ötemeletes luxusszálloda 120 lakosztálya mellett olvasószobával, bankett-teremmel, téli- és tetőkerttel, kávéházzal, étteremmel, bárral, grillszobával várta vendégeit. 1945 elején bombatalálat érte az épületet, ami teljesen leégett. Helyén épült fel a mai InterContinental Budapest (a volt Forum Hotel) modern épülete 1979 és 1981 között. Itt forgatták az 1914-es elveszett némafilm, A háromszáz éves ember táncjelenetét is. (forrás: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára)

Coolidge professzor, a bizottság vezetője mindössze öt napot töltött Budapesten, a tagok közül azonban többen is tovább maradtak. Ez idő alatt az ország vezetőin kívül számos küldöttséggel tárgyaltak politikai, katonai, egyházi, nemzetiségi, kulturális és gazdasági területről egyaránt, hogy a lehető legkörültekintőbben informálódhassanak Magyarország háború utáni helyzetéről.

Az egyetemisták, akik nem sokkal korábban, január 6-án már tüntettek az ország területi egységének megőrzése mellett (az esemény az előző epizódunkban szerepelt is), az amerikaiak itt tartózkodását jó alkalomnak tartották arra, hogy újra hangot adjanak követeléseiknek, s egy memorandumot nyújtsanak át a bizottság vezetőjének. A memorandum a világ összes egyetemi ifjúságához szólt azzal a kérelemmel, hogy ne engedjék elbukni Magyarország jogait. Coolidge professzor örömmel fogadta az ifjúság megmozdulását. Mint mondta, saját ifjúságára emlékeztette a diákság lelkesedése.

A tüntetésről beszámoló filmfelvételeken jól látható az egyik táblán az a jelmondat és embléma, amely később, a Horthy-korszak idején terjedt el széles körben a Trianon utáni revíziós propaganda részeként. Ekkor azonban még egy kis különbséggel. A "Nem! Nem! Soha!" eredeti rajzát Jeges Ernő készítette az őszirózsás forradalom után megalakult Országos Propaganda Bizottság megbízásából. Magyarország körvonala a történelmi határt követi mindkét változaton, a belső felosztásban van némi eltérés. A korábbi rajzolat a cseh, román és szerb csapatok által megszállt, nemzetiségek lakta területek határait, míg a későbbi a trianoni békeszerződésben rögzített felosztást tükrözi. Károlyi kormányának fontos volt, hogy az országhatáron átlépő, megszálló csapatokkal szemben ne a fegyveres ellenállásra helyezze a hangsúlyt, hanem inkább a külföldiek felé közvetítse az ország területi épségének fontosságát a békekonferenciára készülve. Tisztában volt azzal, hogy a győztes hatalmak a nemzetek önrendelkezési jogának elve alapján kívánják kialakítani az új határokat, s talán eredményesebb lenne csak a magyarlakta területek megőrzéséért küzdeni, álláspontját mégis a magyar közvéleményhez igazította, s az eredeti határok megtartásának szükségességét képviselte a propaganda során.

Az amerikai vendégek sűrű programjuk keretében az utolsó közös estéjükön az Operaházba is ellátogattak. A Traviata előadásának második felvonása közepén érkeztek, melyre a közönség soraiból többen is felfigyeltek, s hatalmas éljenzésben és tapsviharban törtek ki. A harmadik felvonás előtt Zádor Dezső, az Operaház igazgatója is köszöntötte a vendégeket. Másnap, január 19-én, elutazása napján Coolidge professzor tárgyalásokkal töltötte a délelőttöt, majd a bizottság többi tagjával együtt megtekintette a mezőgazdasági múzeumot a Városligetben Buza Barna földművelésügyi miniszter kíséretében. Ezután egy kis ünnepség keretében megemlékezést tartottak a közelben álló Washington szobornál. Ebédre Apponyi Alberthez, a későbbi trianoni magyar békedelegáció vezetőjéhez volt hivatalos a professzor, aki másfél órás előadásban vázolta neki Magyarország helyzetét. A békebizottság vezetője még dolgozott aznap este, s csak az esti gyorssal utazott vissza Bécsbe.

Az előző nap Párizsban megkezdett békekonferenciára 10 nap múlva, január 28-án érkeztek meg a volt Osztrák-Magyar Monarchia területére kiküldött amerikai bizottság első jelentései. A másfél évig elhúzódó tárgyalássorozatot végül a versailles-i békerendszer zárta le. Ennek részeként született meg a Magyarország új határait kijelölő trianoni békeszerződés.

Az első légiposta Magyarországon

1918 júliusában, még a háború befejezése előtt indult meg az első repülőposta Magyarországon. Ez még nem jelentett rendszeres szolgáltatást, csupán mint háborús „sürgönypótlékot” lehetett igénybe venni ezt a Budapest és Bécs között működő ideiglenes járatot, igen magas díjszabás ellenében, s mindössze csak pár napig. Azonban azok, akik meglátták ebben a levélszállítási formában a gyorsabb levélváltás lehetőségét, hatalmas lelkesedéssel üdvözölték ezt a kezdeményezést. Abban reménykedtek, hogy nemsokára a posta képes lesz állandó légipostajárat üzemeltetésére is.

"Új legendák gépturulja"

Az első repülőposta felszállására 1918. július 4-én került sor ünnepélyes keretek között a Magyar Általános Gépgyár mátyásföldi repülőterén. A nagyszámban megjelenő előkelő vendégsereg Szterényi József kereskedelemügyi miniszter körül csoportosulva várta az első gép felszállását. Az 520 közönséges és ajánlott levelet, továbbá 1300 táviratot egy automobil hozta a főpostáról két postazsákban „Mátyásföld, repülőposta” felirattal. A csíkosra festett, indulásra kész repülők élén egy nagyobb, az albertfalvai Magyar Repülőgépgyárból kikerült kétfedelű, a háborút is megjárt, Berg-típusú felderítő repülőgép állt, mellette pilótáik úti öltözékben. Szterényi miniszter ünnepélyes szavak kíséretében engedte útjára az első postajáratot, rajta a királynak szóló hálás üzenettel, aki lehetővé tette ezt a történelmi jelentőségű kísérletet. „Legyen ez az első repülőposta jelzése annak a nagymérvű haladásnak, amelyre a béke beálltával szükségünk lesz.” 10 óra 35 perckor szállt fel az első gép, s 12 óra 38 perckor érkezett meg az asperni repülőtérre. A viharos időnek köszönhetően az út 2 óra 3 percig tartott.

Az első repülőposta felszállása

A Budapest–Bécs közötti menetrendszerű légipostajárat csak rövid ideig, július 23-ig működött, mert július 13-án, majd 21-én is lezuhant a szállítmányt vivő gép, a tragédiában pedig négy pilóta vesztette életét. Ezt követően beszüntették az első magyar légiposta repüléseit. Az első rendszeresnek mondható postai repülőjárat végül nem is olyan sokára, közvetlenül a forradalom után, 1918 novemberétől indult meg. Igaz, elsősorban propaganda célú repüléseket hajtottak végre. A mátyásföldi repülőtér után a „2. számú”-nak elnevezett légiposta-állomás az albertfalvai repülőgépgyár területén alakult meg. A repülőteret bemutató Est híradó felvételének érdekessége, hogy az alig fél évvel korábban egy tűzeset kapcsán híradóba kerülő híranyagban még háborús okokból nem nevezték meg a repülőgépgyárat, melyet a béke beálltával viszont már gazdagon illusztrálva tálaltak a híradó nézőinek.

A hét humora: Bizalmi férfi a II. c.-ben

A forradalmat követően egymás után alakultak meg a munkásokat és jogaikat a munkáltató felé képviselő bizalmi testületek a legkülönfélébb szakmákon belül, melyek tagjait, az úgy nevezett „bizalmi férfiakat” saját maguk közül választották a dolgozók. A kifejezés nemcsak a mai fülnek hangzik szokatlanul (bár bizonyos formában még ma is él), már száz évvel ezelőtt is meglátták benne az élcelődés lehetőségét. Nem csoda hát, több karikaturista is tollat ragadott, mikor a keresztény szocialista tanítók azzal az indítvánnyal álltak elő, hogy vezessék be az iskolákba is a bizalmi férfi-rendszert, így értelemszerűen a leányiskolákba is. 1919. január 19-én jelent meg Pólya Tibor grafikus rajza a Borsszem Jankó című élclapban, mely értelmezésében kísértetiesen hasonlít az Est híradó számára készített Vértes karikatúrára. Hogy melyikük hatott a másikra, ma már eldönthetetlen.

Ez a weboldal sütiket használ

Sütiket használunk a tartalmak személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média és elemező partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. A weboldalon való böngészés folytatásával Ön hozzájárul a sütik használatához. Cookie adatkezelési tájékoztatónkat itt találhatja meg.

Megértettem